Overtar medisinsk senter verdt 57,7 mill. for 1 krone

foto
Legesenteret og resten av ODMS overtas av Oppdal kommune. Ti år etter at han satte i gang prosjektet med å samlokalisere helsetjenestene i bygda kunne daværende styreleder i Oppdal distriktsmedisinske senter, Ola Røtvei, skjære over den røde snoren sommeren 2020. Etterfølgeren Arne Braut (t.v) og ordfører Geir Arild Espnes holder snora. Foto: Arkiv