Mener beiterapporten er mangelfull: Vil vite mer om ku og sau

foto
Det er bygd flere hundre hytter på Nerskogen i kjerneområdet for tamreindriften i Trollheimen. En beiterapport tar til orde for hyttestopp, men politikerne vil vite mer om hvordan andre beitedyr påvirkes av hyttenæringa. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv