Så snart isen er klar, starter glattkjøringen

foto
Rennebu kommune har godkjent søknaden om utvidet glattkjøring på Buvatnet for en begrenset periode i inneværende og kommende vinter. Foto: Jan Inge Flå