Oppdal: Etter nedleggelsen av driften ved Oppdal turisthotell har det versert en rekke rykter om hva bygningen skal brukes til, men noe asylmottak blir det nok ikke på det ærverdige hotellet med det første.

Det var faktisk flere som både leste og trodde på historien, som altså bare var en aprilspøk.

At saken engasjerer er det i alle fall ingen tvil om, den ble både kommentert på sosiale medier, og i kveld var denne saken en av de mest leste på Opdalingen.no

Teksten som ble lagt ut i dag tidlig:

Nå er det klart at eierne er kommet til enighet med kommunen om å leie ut bygningsmassen til det privateide selskapet Samaritan, som drifter flere asylmottak rundt om i landet.

Det historiske og tradisjonelle hotellet skal fra høsten av huse innlosjerende som virkelig har behov for tak over hodet og beskyttelse. NSB var tidlig ute og kritisere planene om asylmottak på hotellet, på grunn av sikkerhetsrisikoen med toglinjen som passerer like ved, men etter samtale med har NSB trukket klagen mot at det settes opp et gjerde mellom hotellet og toglinjen.

Gjelder ikke hele hotellet

Det er heller ikke hele hotellbygningen som skal brukes til asylmottak, det er kun delen av hotellet som nettopp er blitt pusset opp. Det er ikke klart hva som skal skje med resten av hotellet, men på grunn av at bygningen er å anse som historisk stilles det visse krav til oppussing og utbedring.

Etter det Opdalingen kjenner til er det ikke snakk om at tidligere ansatte vil få tilbud om å jobbe ved asylmottaket, selskapet som har leid seg inn kan ansette medarbeidere på fritt grunnlag. Det kan bli snakk om ti - tolv nye arbeidsplasser.

Vil ikke kommentere

Den ellers så pratsomme ordfører Ola Røtvei ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt. Avtalen er ennå ikke signert, og han henviser til rådmannen for videre kommentarer. Rådmann Skjølsvold har ikke svart på våre henvendelser i saken.

Saken oppdateres.

Les mer om saken i Opdalingen i morgen.

HVA MENER DU? Bruk gjerne kommentarfeltet under artikkelen.