DRIVDALEN: – Mange velger å drive økologisk landbruk ut fra idealistiske motiver, men vi vurderer å konvertere av mer økonomiske grunner. I fjor sommer gjorde prisene på kunstgjødsel et betydelig hopp, og de er mer enn doblet det siste året, og det merkes på regnskapet, sier Jenny Kristin Heggvold.

Det unge gårdbrukerparet har drevet gården på Heggvollan de siste fire årene, og de har 12 ammekyr og noen okser i fjøset.

– Det er ikke all verden til drift, så det er vel mer som hobbybruk å regne, og vi har begge to jobber utenom.

Nøye vurdering

– Hvorfor tenker dere akkurat på økologisk drift som løsning på kostnadsproblemene?

– Jeg ble introdusert for økologisk landbruk allerede når jeg gikk på landbrukslinja på Fosen folkehøyskole. Siden har jeg tatt sivilagronomutdanning på Ås Landbrukshøyskole, og også der hadde vi en del fag om økologisk landbruk. Det vi driver med nå er å sette opp et nøyaktig driftsbudsjett, som viser hva en omlegging vil bety. Det er viktig at hver enkelt gård som vurderer en overgang tar denne jobben, for den eventuelle økonomiske gevinsten kan variere veldig fra bruk til bruk, sier Heggvold.

– Er det flere økonomiske fordeler i tillegg til sparte kunstgjødselkostnader?

– Man får også økte tilskudd for å drive økologisk, og så er det en merpris på sluttproduktet. Samtidlig er det en del økte kostnader på andre ting igjen, så det er viktig at en gjør et godt forarbeid i forhold til driftsbudsjettering.

Gradvis overgang

– En omlegging til økologisk produksjon betyr vel også mindre avling pr dekar. Hvordan skal dere løse fôrbehovet?

– Dett er nødvendig å kompensere for avlingsnedgangen når en går over til økologisk drift. For oss er det ganske greit, for vi har tilgang på mer areal. Areal som vi i dag leier bort til andre.

– Er det ellers spesielle hensyn man må ta hvis en tenker på å skifte over til økologisk drift?

– Det er vanlig å gjøre overgangen gradvis. Det vil si at en legger om på et stykke av arealet i gangen. Dette gjøres for at ikke avlingsnedgangen skal bli så kraftig. Det er de første årene etter omlegging at nedgangen er størst, sier Jenny Kristin Heggvold.

UNGE DRIVERE: Jenny Kristin Heggvold ahr drevet gården i Drivdalen sammen med ektemannen, Sigmund Askland i fire år. Nå vurderer de å gå over til økologiskdrift.