Dette foreslo fylkesvaraordfører Arne Braut på vegne av Ap, SV og Sp som en uttalelse fra fylkesutvalget angående strukturendringa i Tine.

Tine har en sentral plass i sørtrøndersk næringsliv. Landbruk og næringsmiddelindustri gir fylket viktige arbeidsplasser. To av anleggene som nå vurderes nedlagt er anleggene på Berkåk og i Meldal.  Rennebu og Meldal kommuner har avgitt høringsuttalelser som Sør-Trøndelag fylkeskommune gir sin tilslutning til.

Hvorfor Berkåk/Meldal?

* Jo, fordi her har man riktig kompetanse og nok fagfolk. Dette er en generell utfordring, og ofte en kritisk faktor i Norge i dag. Ved å opprettholde anleggene Berkåk/Meldal vil TINES kompetanse både på tørking og fettbehandling sikres. Med dagens arbeidsmarked, vil dette redusere risiko, særlig i den harde konkurransen det er for smør og margarinprodukter.

* Anleggene ligger i et av landets mest aktive landbruksområder med solid landbruks- og næringsmiddelkompetanse.

* Rennebu Kommune har lav sats på arbeidsgiveravgift, 6,4 prosent.

* Anlegget på Berkåk ligger ved E6 og ved Dovrebanen som har sidespor inn på anlegget. Avstanden til TINEs anlegg i Meldal er kun 35 km.

* Biobrenselanlegget som er under planlegging vil sikre TINE et meieri med tydelig og dokumentert grønn profil.