OPPDAL: Styreleder Sveinung Svebestadsynes det er synd om boikottaksjonen får særlig oppslutning. Han mener det må være i produsentenes interesse å vite mest mulig om den framtidige slakteristrukturen og de muligheter som ligger i den.

– Nærmest på impuls dannet vi ei arbeidsgruppe som skulle jobbe videre mot nedleggelse av småfeslakteriet i Oppdal. Det er denne arbeidsgruppa som står bak boikottaksjonen. Gruppa har bedt samtlige ti beitelagsledere i Oppdal om å kontakte sine medlemmer i den hensikt å få til en boikott av kveldens informasjonsmøte som Nortura har innkalt til. Oppdal har 130 - 140 produsenter som driver med sau, sier Stig Hindset Bjerkaas i arbeidsgruppa.

Det er først og fremst saueprodusentene som rammes av nedleggelsen av småfeslakteriet. Men Stig Hindset Bjerkaas mener at saken har sider som også storfeprodusentene bør være opptatt av. Han håper flest mulig storfeprodusenter følger boikottoppfordringen selv om de ikke er direkte bedt om å delta.