– En så fullstendig restaurering som mulig av naturtilstanden i skytefeltet på Hjerkinn er en miljøpolitisk viktig sak. Høyfjellsnaturen omkring Snøhetta har stor nasjonal verdi. Dette gjelder så vel fauna som flora og landskap, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Naturvernforbundet understreker i et brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy at det er viktig at vedtaket om å fjerne vegen til Snøheim står ved lag.