Tiltaksnemnda er tiltenkt en ny og vikitgere rolle i Oppdal kommune. Fredag var politikere og byråkrater samlet til idédugnad om framtidas næringspolitikk.

Både ambisjoner og utfordringer var absolutt til stede i de tankene lederen for Oppdal Næringshage, Bård Jystad la fram for formannskap og sentrale personer i den nye enheten. Målsettingen om 10.000 innbyggere kan virke utopisk, men er likevel reell. 7.500 fastboende og 2.500 fritidsinnbyggere blir til sammen 10.000. Jystad trodde at det ville bli lettere å skaffe 500 nye hytteoppdalinger enn 1.000 nye fastboende. I 2018 bør målet være nådd.

Tiltaksnemnda i Oppdal er identisk med formannskapet, men fredagens idédugnad konkluderte med at politikerne må se seg selv i ganske forskjellige roller. Politikere og byråkrater med tilknytning til den nye Strategisk utviklingsenhet i kommunen, arbeidet i grupper som var ganske sammenfallende i sine slutninger.

Enighet utad vil bli et viktig prinsipp for tiltaksnemnda. Nemndmedlem Ingrid Mellem (V) innså at det bry på utfordringer å arbeide for konsensus i ett utvalg, før det skal drives politikk i et annet. Mellem og ordfører Ola Røtvei (Ap) var imidlertid enige om at det vil være både viktig, riktig og mulig å få til en slik arbeidsform.

Les mer om denne saken i papirutgaven av Opdalingen tirsdag.