BERKÅK: I løpet av et par dager denne uka, har 27 personer vært med på kurs i bruk av hjertestarteren som blir plassert i administrasjonsbygget hos Sande Hus og Hytter. Bedriftene som har spleiset på det livreddende apparatet, er foruten Sande Hus og Hytter, Tine Berkåk, Drugudal Maskin og Økonor Berkåk. På alle disse arbeidsplassene finnes det folk som nå skal kunne bruke hjertestarteren. – For å være sikker på at vi skal ha kompetansen på plass, blir det arrangert et oppfriskingskurs etter et halvt års tid, og deretter er planen at vi skal ha repetisjon en gan i året, sier Eli Krogstad i ved Sande Hus og Hytter.

Hjertestarteren på Postmyran industriområde er også registrert hos AMK-sentralen, slik at den kan ringe opp og varsle når det er behov for hjelp. I utgangspunktet vil den være tilgjengelig mellom klokka sju og klokka 16 fra mandag til fredag.

Selv med en slik begrensning i tilgjengeligheten vil hjertestarteren bli svært viktig for beredskapen. Den som allerede finnes i Rennebu, står nemlig fast i en ambulanse, og kan derfor befinne seg langt unna når behovet oppstår.

– På sikt håper vi også at denne skal bli mer tilgjengelig, sier Eli Krogstad.