OPPDAL/RENNEBU: Region tre består av kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

De to minste kontorene i regionen, Holtålen og Rennebu, blir trolig slått sammen med Røros, Midtre Gauldal og Oppdal. En bredt sammensatt gruppe legger fram sin innstilling 1. april. De skal blant annet vurdere sted for hovedkontor og avdelingskontorer.

Lensmann Stein Bratseth i Rennebu skal lede arbeidsgruppa som fram til første april skal utarbeide en rapport om den framtidig politistrukturen i regionen. Der skal de både se på hvilke kontorer som skal ofres og hvilket av de tre gjenværende som skal huse lensmannen for hele regionen.

– Politimesteren er veldig tydelig på at antall kontorer skal ned på tre, med ett hovedkontor og to mindre kontorer. Da skjønner jeg at folk tenker at Oppdal og Røros er trygge, men ingenting er avgjort. Politimesteren har ikke nevnt noen konkrete kontor.

Vekker følelser

Bratseth forstår godt at debatten vekker følelser hos folk.

–Bare det at skiltet skrus ned og kontoret mørklegges fører til en følelse av tap av trygghet.

Han tror folks trygghet er mer ivaretatt av at politiet kommer når de trengs enn at folk må kjøre til nabokommunen for å få pass.

– Det er ikke det som skjer på dagtid som er viktigst for politimesteren, men dets om skjer om natten.

- Må tørre å ha en prosess

Lensmannskontoret i Rennebu er sammen med kontoret i Holtålen utpekt som de mest utsatte for nedleggelse.

- Hva synes du som lensmann om det?

- Det ønsker jeg ikke ha noen mening om, men vi må tørre å ha en prosess hvor vi ser på oss selv. Vi må se på hva som bli negative og positive konsekvenser.

Bratseth understreker at en omstrukturering ikke betyr slutt på politiets tilstedeværelse der kontorene legges ned. Målet med omstruktureringen er å styrke patruljene.

- Slik sett kan man like godt kjøre fra Rennebu til Oppdal som omvendt.

Avgjøres i statsråd

I arbeidsgruppa, som ble nedsatt mandag, har Bratseth med seg i alt 13 personer, deriblant både tillitsvalgte, verneombud og en representant fra hver av de berørte kommunene.

Arbeidet er i tråd med det som allerede har skjedd mange steder i landet. Arbeidet i Sør-Trøndelag kom sent i gang, men Orkdalsregionen sender i disse dager sin rapport inn til justisdepartementet. Der vil de gå ned fra sju kontorer til én driftsleder og to tjenestesteder.

Når arbeidsgruppas rapport legges fram, skal den behandles i kommunestyrene, som skal komme med sin uttalelse. Disse vil bli lagt ved rapporten når denne sendes til departementet. Saken avgjøres endelig av kongen i statsråd.

Ikke ansatt for å legge ned

Bratseth begynte som lensmann i Rennebu i mars 2009, men bor fortsatt i Trondheim.

– Ble du ansatt i Rennebu or å legge ned Rennebu lensmannskontor?

– Nei, det ble jeg ikke. Jeg hadde aldri i verden ofret kjøring hit i to år, betalt av egen lomme. Hadde politimesteren ansatt meg for å gjøre en slik jobb, ville han sikkert holdt meg med både bil og hus. Jeg søkte helt frivillig og fikk jobben i konkurranse.

Ingen ansatte mister jobben i forbindelse med omorganiseringen, opplyste politimesteren i møtet på Støren. De fem lensmannskontorene har i dag vaktsamarbeid.

Mister lensmannskontor

Ordfører Ivar Volden i Holtålen orienterte formannskapet om saken i går.

– Det viktigste er at vi får en god polititjeneste, men det er små sjanser for at vi får beholde vårt lensmannskontor. Kontoret er mindre brukt etter at det ikke lenger utstedes pass i Holtålen. Lensmannsstrukturen vil bli tatt opp til politisk behandling i kommunen, opplyser Ivar Volden til Arbeidets Rett.

Holtålen-lensmann Frode Skogås sier at lensmannsetaten er forandret med tiden. Han er ikke overrasket over utspillet fra politimesteren og mener det er nødvendig med endringer.

Spent lensmann

– Vi må se på strukturen for å få til best mulig polititjeneste for befolkningen i regionen. Vi må gjøre det beste ut av de ressurser vi rår over. Jeg er veldig spent på hva arbeidsgruppen kommer fram til, og håper på et best mulig resultat, sier Frode Skogås.