OPPDAL: Det var ingen nåde å få for Olav Kvam da bygningsrådet skulle sette ny rivningsfrist for fire omstridte bygninger i Gjevilvassdalen mandag. Politikerne fulgte rådmannens innstilling, og påla riving av fire bygninger, som alle ble satt opp uten de nødvendige tillatelsene, før første oktober i år.

Kvam bygde i sin tid i tro om at det var nok med byggemelding. Husene er hentet fra Nerskogen etter at Kvam fikk dem av sin bestemor.

Nye planer ga nytt håp

Til tross for å ha tapt i både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, hadde Kvam et håp om at bygningene skulle få stå.

Årsaken er planer om seterfjøs, produksjon av seterrømme, ørretfiske og fjellgris på Bruengsetra. I forbindelse med disse planene trengs husene.

Rådmannen på sin side advarte mot dette i saksvurderingen, og understreket at sakene måtte ses på adskilt. Kvam på sin side mener det er helt naturlig å se sakene i sammenheng.

Hvis de fire bygningene, som er tre små anneks og et naust, ikke rives før fristen vil Kvam få en dagsmulkt på 500 kroner.

Gidder ikek ta vare på dalen

Opdalingen omtalte Kvams planer for setertunet i Gjevilvassdalen tidligere i januar. På spørsmål om hva han vil gjøre dersom politikerne skulle opprettholde rivningsvedtaket, svarte Kvam da:

– Da kan jeg ikke gjøre annet enn å rive. Jeg ser ikke flere utveier. Jeg mener dette nå bør gå igjennom, siden jeg kan vise til at jeg har bruk for bygningene. Det bør gå bra hvis de bruker sunn fornuft. Jeg gidder ikke å ta vare på Gjevilvassdalen om jeg ikke kan bruke den.