RENNEBU: ATK (automatisk trafikkontroll) har vært et middel i trafikksikkerhetsarbeidet i over 20 år nå, og effekten er godt dokumentert. Forskningsresultater utført av SINTEF, viser at effekten varer i flere kilometer etter at bilistene ser skilt som varsler fotoboks.

Den såkalte jo–jo effekten er dermed ikke så utbredt som vi kanskje tror, men Johansen er naturligvis klar over at en del sjåfører, først og fremst de som er godt kjent i området, bremser kraftig ned for deretter å øke farten igjen når «faren er over».

Ved fotoboksen ved Buvatnet er det hittil ikke registrert unormale fartsoverskridelser, selv om noen nok har fått det lite hyggelige brevet fra politiet i postkassa. Ved andre fotobokser, eksempelvis på Hitra og Frøya, er det velkjent at det er blitt registrert til dels svært høye overskridelser, dette er altså (foreløpig) unngått her.

Roger Johansen kan fortelle at grunnet mye dårlig vær i området den siste tiden, har fotoboksen i perioder vært skrudd av. Dette gjør man for at identifiseringen av kjøretøyene blir usikker når det legger seg snø på nummerskiltene, og bilistene er nødt til å være trygge på at måling og identifisering er korrekte.

Det neste innen automatisk trafikkontroll, er såkalt streknings– ATK.

Streknings–ATK betyr at det settes opp en ny fotoboks to-tre kilometer unna den første, så blir bilistenes gjennomsnittfart målt og man unngår enda mer av den tidligere nevnte jo-jo kjøringen.

Planer om flere fotobokser er ikke lagt for distriktet Rennebu – Oppdal, sier Johansen, og legger til at foreløpig blir området Lundamo – Ler på E6 vurdert nøye i forhold til økt trafikkontroll.

Det forekommer forsøk på hærverk av fotobokser, og Roger Johansen er kjent med at det like etter montering av boksen ved Buvatnet, ble gjort forsøk på å bruke tungt kjøretøy for å velte masta. Ryktet om bruk av blant annet paintball for å sabotere utstyret er ukjent for Vegvesenet, men Roger Johansen ved Statens Vegvesen sier at generelt er slikt utstyr mer utsatt for ødeleggelse ute i distriktene enn i byområder, der trafikkbildet er tettere døgnet rundt, og muligheten for å bli oppdaget er mindre.

Det beste rådet til alle burde vel tross alt være å følge fartsgrensene og å ta vanlig hensyn ute i trafikken.