OPPDAL/RENNEBU: Torsdag i forrige uke ble et jervehi tatt ut i Rennebu. Da ble ei tispe og tre valper avlivet. Og mandag var det et hi i Oppdal som ble tatt ut, med ei tispe og to valper.

– Vi fikk i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å ta ut to hi her i distriktet, sier rovviltkontakt i Sør-Trøndelag, Tord Bretten.

Begge hiene lå i Trollheimen; det ene i sør-vestlige delen av Rennebu kommune, det andre tett opp til grensa i Oppdal kommune.

Bretten forteller at det ikke var noe ekstraordinært ved avlivingen. Naturoppsynet fikk tatt ut de jervene som de fikk i oppdrag å ta hand om.

Det gjøres grundige vurderinger i hvert enkelt vedtak der jerv skal tas ut. Vi har et nasjonalt mål om 39 årlige ynglinger av jerv, mens det de siste tre årene har vært henholdsvis 51, 51 og 53 ynglinger av jerv på landsbasis. Selv om jerven er fredet, er det mulig å felle jerv etter unntaksbestemmelser i naturmangfoldloven, for blant annet å forhindre skade på husdyr eller tamrein. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utbetalte erstatning for 1.403 sauer som var drept av jerv i 2009, mens det ble utbetalt erstatning for 305 rein drept av jerv i reindriftsåret 2008/2009.

Rovviltnemnda ønsker ikke yngling av jerv verken i Oppdal eller Rennebu, i følge forvaltningsplanen i regionen.

Vedtaket om å avlive jerveynglingene og moren i Rennebu ble gitt en frist til å iverksettes til mellom 20. april og 30. april. Hiet ble gravd opp og jerven avlivet torsdag 22. april, mens uttaket av hiet i Oppdal skulle skje mellom 26. april og 2. mai. Det hiet ble gravd ut mandag.

– Det var mellom fire og sju mann i arbeid ved hvert hi. Arbeidet er en omstendelig prosess, hvert hi består av et innfløkt system. Alle gangene må graves ut, og vi må sørge for å ha kontroll på alle ynglingene før vi kan avlive moren, forteller Tord Bretten.

UTGRAVINGER: Det var et omfattende arbeid å tømme de to hiene. FOTO: Statens naturoppsyn