OPPDAL: Det er to hanner og ei tispe som er tatt.

Fellingsperioden varer til og med 15. februar. Det er totalt 102 jerv som kan tas på lisensfelling, hvorav hunndyr kvoten er på 64, og hittil er det 25 dyr som har blitt felt på landsbasis. I region seks, som Oppdal er en del av, har det hittil blitt felt åtte dyr av en kvote på 35. Det er de regionale rovviltnemndene som har fattet vedtak om kvoter for årets lisensfelling av jerv.