Lørdag 2. desember blir det musikk og høytidelig snorklipping når den nye sentrumsgata i Oppdal åpnes.

Det kan enhetsleder Thorleif Jacobsen ved tekniske tjenester i Oppdal kommune fortelle til Opdalingen.

- Ordfører vil holde tale og tar seg av snorklipping, og Oppdal juniorkorps er engasjert til å sørge for musikken, forteller han.

- Ellers er vi helt i planleggingsfasen, i samarbeid med næringsforeningen.

Det var i oktober i fjor at Oppdal Maskinkompani startet arbeidet med den nye sentrumsgata langs gamle E6 utenfor Møllen Restaurant og Pizzeria,  og arbeidet med ny sentrumsgate har pågått i hele sommer.

Jacobsen mener at anleggsarbeidene vil bli avsluttet nå i midten av november, med unntak av området der leilighets- og næringsbygget Skifer Park skal bygges.

- Her må vi vente til byggearbeidene er ferdig, så i dette området vil uteområdet fortsatt stå uferdig en stund til.

- Vi har akkurat hatt et møte med de butikkene som ligger langs den nye sentrumsgata, og det er helt klart at næringslivet vil være med på å markere åpningen, sier leder i Oppdal Næringsforening Stein Mellemseter.

- Butikkene er innstilt på få ting til å skje både i og rundt butikkene denne dagen, forteller han, uten at han kan si noe mer om hva det blir.

- Planleggingsarbeidet har akkurat startet, og jeg håper vi har noe mer håndfast om en ukes tid, avslutter Mellemseter.