Eiendomsoverdragelser i Oppdal og Rennebu i september

foto