Også enkelte av nærturområdene har skiføre enda. Nysnøen som harkommet i fjellet den siste uka har gitt silkeføre og drømmeforholdtil påskestarten.I Trollheimen er det også godt med snø og bra skiføre. Her er det15 – 50 cm med fast snø og 8 cm med nysnø på topppen, sier Jonny Remmereit, Informasjons- og markedssjef TrondhjemsTuristforening.

Fredag 27. mars åpner alle de betjente turisthyttene i Sylan og Trollheimen og de holder åpent hele påska. Nedalshytta, Gjevilvasshytta og Jøldalshytta holder også åpent uka etter påske.

De siste ukene har Turistforeningen forberedtpåskeinnrykk i fjellet med å merke nesten 4300 kilometervinterløyper med kvist, i tillegg til å sørge for at alle betjenteog selvbetjente hytter har nok av proviant til å huse alle som viltil fjells. - Overnatting kan bestilles på forhånd på de betjentehyttene, men du er alltid garantert å få husrom. Vi har hytter foralle. Både for de som vil ha sosialt fellesskap og for de som søkerfred og ro. De betjente hyttene sørger for god oppvartning medlokal mat og hyggelig stemning, mens du på de selvbetjente ogubetjente hyttene kan bo og bestemme selv. Påskefeiring på enDNT-hytte er en opplevelse som setter spor.