Oppdal: Det endelige vedtaket, som ble fremmet av Arbeiderpartiet, var veldig likt rådmannens innstilling.

Vedtaket ga noen ekstra presiseringer, som at lærerboligen skulle være med i salget, og at avtalen som forutsettes inngått mellom ny eier og Vollan krets om bruk skulle være på samme vilkår som i dag.

I tillegg ble det vedtatt at utstyr, inventar og løsøre som kommunen ikke har bruk for og som ikke tilhører Vollan krets, følger salget.

Stein Lauritzen (Sp) fremmet forslag om at skolen kunne gis til Vollan krets vederlagsfritt, som så kunne leie den ut. Et forslag som kun fikk tilslutning fra Lauritzen selv og Sivert Vindal (Sp).

De øvrige i Senterpartiet støttet forslag fra Venstre og Kristelig Folkeparti, som ville tilby leiekontrakt til Tågvollan skole. Et forslag som fikk seks stemmer.

Rådmannen redegjorde underveis for eiers bygningsansvar, og at eier ikke kan avtale seg bort fra verken HMS-krav eller brannforskrifter. Han redegjorde også for EØS-krav, noe som ifølge rådmannen krever at avhendingen følger spesielle prosedyrer, både ved salg og utleie.