Rennebu: Eieren Det Norske Misjonsselskap investerer 10 millioner kroner, der nytt inngangsparti, ny resepsjon og utvidelse av matsalen også er en del av utbyggingen.

Det eksisterende kjøkkenet er fra først på 70 – tallet, og behovet for mer moderne løsninger blant annet med tanke på renhold, og mer hensiktsmessige plasseringer av maskiner har for lengst meldt seg.

- Det er i og for seg ikke noe galt med det kjøkkenet vi har, men det begynner jo å bli noen år. Sammen med selve kjøkkenet blir også tilhørende kjøle- og fryserom og varemottak helt nytt, forteller driftsleder Ola Syrstadeng til Opdalingen.

Større matsal

Der hvor dagens kjøkken ligger, blir det etter ombyggingen en utvidet matsal. Det er nesten like viktig som nytt kjøkken for folka i Mjuklia.

- Vi har for stor sengekapasitet i forhold til størrelsen på matsalen, og denne ubalansen blir nå utlignet, sier kjøkkenansvarlig Rigmor Aas.

Hun forteller at i forbindelse med ombyggingen vil den gamle kjøkkenfløyen nå hel renoveres. Ikke nok med det, det blir også nytt inngangsparti og ny resepsjon.

God mat

Mjuklia driver med leirvirksomhet, i første rekke konfirmasjonsleirer og NMS sine egne leirer. Det er stort sett fullt hver helg, mens det er noe ledig kapasitet midt i uka. Stedet er mye benyttet til private arrangement, så som dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær, og i tillegg er det blitt økende cateringsvirksomhet. Maten fra Mjuklia har nemlig et godt rykte på seg blant lokalbefolkningen.

- Nytt kjøkken vil kanskje ikke gjøre maten bedre, men det blir i hvert fall enklere for de som skal lage den, smiler Ola Syrstadeng og får samtykkende nikk fra Rigmor Aas.

Ferdigstillelse er beregnet til august i år, og det er meningen å drive tilnærmet normalt fram mot nyåpninga.

- Det kan bli aktuelt å stenge ett par dager i den aller siste innspurtfasen, men i beste fall trenger vi ikke å stenge i det hele tatt, sier driftsleder i Mjuklia Ola Syrstadeng.