Ulsberg: Dette røper politiet om funnet av savnede

foto