Kommunen brøt regelverket: Må lyse ut anbudskonkurranse på nytt

foto