Legger denne skolen under gjenbruks-lupen før nybygg skisseres