– Vi savner mange søkere, og vi oppfordrer mange til å våkne og søke, sier markedssjef Stig Magne Høiberg i Oppdalsbanken til Radio E6.

Ifølge Høiberg har antall søkere til gavefondet ligget på rundt 50 de siste årene, mens det er registrert omlag 200 frivillige lag og foreninger med eget organisasjonsnummer i Oppdal.

– Kanskje er det ikke bare lederne som på passe på dette, men medlemmene kan følge med slik at det søkes.

Gavetildelingen er en årviss hendelse, og selv om bankens årsresultat ennå ikke er klart, anslår Høiberg at beløpet som skal deles ut blir på rundt 1,5 millioner kroner, som i fjor.

Tjener på høy rente

På spørsmål om gavedrysset kan bli større som følge av at banken gjør det godt som følge av økte renteinntekter, svarer markedssjefen:

– Ja, og i takt med utviklingen har vi også økt vårt volum. Alt dette kommer lokalsamfunnet til gode. Banken eies av lokalbefolkningen og kundene, og når vi har gode resultater gir vi mye tilbake til lokalsamfunnet.

IT-sjef Roger Liabø sier at det er enkelt å søke om gavemidler, noe som gjøres via bankens hjemmeside på internett.

– Der ligger også kriteriene for tildelingen, som i hovedsak handler om at søker må ha eget organisasjonsnummer, drive med almennyttig formål, særlig rettet mot barn og unge, som har prioritet, sier Liabø.

I fjor ble det ifølge Høiberg delt ut totalt 3 millioner kroner fordelt på flere tildelingsrunder. I tillegg hadde banken sponsoravtaler for 1 million kroner.

Søknadsfristen for vinterens tildeling er 31. januar.

– Etter at fristen går ut lager vi en innstilling for forstanderskapet som tar endelig stiling til gavetildelingen i mars.

Avviser annonsekritikk

Årets annonsekampanje fra Oppdalsbanken ble kritisert av valgforsker Anders Todal Jenssen som mente det var uheldig at den ble frontet av ordføreren.

– Jeg vet ikke om dette rammes av formelle regler, men jeg tenker at ordførere og andre i fremskutte posisjoner gjør klokt i å holde seg utenfor slike, sponsede tiltak, sa Todal Jenssen.

Stig Høiberg avviser kritikken:

– Det er merkelig at en ordfører ikke kan si noe om en gavetildeling som kommer alle innbyggere til gode. Det må en ordfører for reklamere for, det har også skjedd før uten at det har blitt reaksjoner.

– Er det ikke en utfordring at ordføreren dermed knytter seg til en av de to lokale bankene?

– Jo, det kan det være, men om konkurrenten tar kontakt med ordføreren så får de nok også sin spalteplass, svarer Stig Magne Høiberg.