Dødsbrannen: Bygget var ikke godkjent for utleie

foto