– En belastning med usikkerhet for fastleger og legevakt