Togbrua ved Ringebu i Gudbrandsdalen kollapset 14. august, noe som har rammet togselskapene hardt.

– Den økonomiske situasjonen er kritisk for flere aktører i bransjen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ordningen omfatter 120 millioner kroner, og det vil være mulig å søke om tilskudd for tap som gjelder fra samme dag som brua kollapset. Ordningen skal dekke 95 prosent av tapene som mottakeren har hatt etter hendelsen.

– Regjeringa ønsker å frakte mer gods på jernbanen, og da er det viktig å sikre den økonomiske bærekraften for togoperatørene fram til Dovrebanen åpner igjen, sier Nygård.

Stortinget trer ikke sammen før i begynnelsen av oktober, og det vil derfor ta noe tid før regjeringens forslag til økonomisk støtteordning for godstogselskapene kan behandles.