Nå mørklegger bondelederen fjøset for å spare strøm

Anne Line Killingtveit er styreleder i Oppdal Bondelag. Foto: Arkiv