Krevende å skifte fra rødt til gult nivå: – Vi ønsker å ha elevene på skolen

Rektor Torkild Svorkmo Lundberg ved Oppdal videregående skole. Foto: Arkiv