Får støtte til å sette i stand boliger til flyktninger

foto