Skuffede nord-trøndere fikk eie Vitnett i fem dager