Het debatt før salg til 85 mill.: Hals tilbakeviser kritikken

foto