Brattfonnhøa ligger øverst i Unndalen om du kjører innover mot Orkelsjøen eller til høyre for Kringsollen om du kommer opp Loslia. Fonna oppi høa har ikke vært borte de siste mannsaldrene.

Om sommeren trekker ofte reinen opp i fonna for avkjøling. Det har dyra gjort gjennom århundrer og oppdalinger og sødøler har jakta rein i området, både med bil og bue og fangstgroper. Det er piler etter de tidlige jegerne som er et yndet funn for jakt- og historieinteresserte.

Gammelfonna

Fonna som er borte kan vanligvis sees fra veien innover mot Orkelsjøen. Ved foten av Brattfonnhøa ligger det ei fonn som ikke vises fra veien. Det er ei fonn som består av skikkelig gammel is. Den har også krympet kraftig gjennom den varme sommeren og høsten.

Mange fjell i Oppdal og Rennebu har «mistet» sine trofaste landemerker i form av snøfonner. Spekulasjonene om klimaendringer kan være på sin plass. Med mye snø borte i fjellet og en varm sommer er det lite vann i bekker og innsjøer.

Uten nedbør går vi kanskje en tørr vinter i møte?