OL sto på programmet under næringsforeningens medlemsmøte torsdag. Daglig leder i Oppdal Næringsforening, Kåre Holsetstuen, forteller at det i tiden fremover vil bli fokusert på Oppdal som OL-destinasjon også i markedsføringen av Oppdal.– Det vil være viktig gjennom markedsføringen å peke på Oppdal som OL-arrangør i 2018, sier han.Trondheims OL-general, Marvin Wiseth, var til stede på Fjellmessa. Han vil også delta på møtet som planlegges i nær framtid.– Dette vil bli et mer formelt møte, enn OL-diskusjonen under Fjellmessa, sier Holsetstuen.På medlemsmøtet ble markedsføringsplanen for vintersesongen diskutert.– Dette er et spleiselag der det hele finansieres av lokalt næringsliv og offentlig støtte. Fra lokalt næringsliv er det kommet positive signaler om å bidra til finansieringen. I tillegg vil det bli søkt støtte fra regionale næringsfond og Innovasjon Norge. Alt dette må på plass så snart som mulig, sier Holsetstuen.