11 jenter fra Oppdal, og 2 fra Rennebu, har sagt ja til sesjon.

56 jenter fra 1989-kullet fikk brev om sesjon i Oppdal, og 12 jenter i Rennebu.

45 gutter i Oppdal, og 26 gutter i Rennebu ble spurt om det samme.

Av alle jentene som er født i 1989, svarte 6500 ja til å møte på sesjon.

– Jeg ser med glede på at nærmere 7000 jenter har takket ja til å møte på sesjon. Det er omtrent ti ganger så mange som tidligere år, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Håper på økt rekruttering

Innkallingen av jenter til sesjon er del av arbeidet som gjøres for å øke kvinneandelen i Forsvaret. Ungdommen som er født i 1989, er det første kullet hvor jenter får innkalling til sesjon på lik linje som guttene.

– At vi starter med frivillig sesjon for kvinner er en viktig milepæl i arbeidet med å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret, sier forsvarsjef Sverre Diesen. (Forsvarets mediesenter)