OPPDAL: Ordføreren ber Statens vegvesen vurdere om gang og sykkelbanen i Drivdalen kan vurderes som et såkalt motkonjukturtiltak, i forbindelse med den kommende krisepakken regjeringen presenterer nå.

Han viser til at gangveien er ferdig regulert og godkjent, og at det er all mulig grunn til å håpe på en realisering av strekningen.