GJØRA: 100 engasjerte personer møtte opp da nærbutikkens framtid ble diskutert på Gjøra i Sunndal kommune tirsdag.

Coop Orkla har sagt nei til fortsatt drift av Coop marked på Gjøra. Folket i grenda har gitt opp kampen om å få Coop til å fortsette, og ser nå på andre muligheter.

Gjøra Bygdeutvikling (GBU) tok initiativ til folkemøtet. GBU-leder Tommy Fossum er svært godt fornøyd.

Entydige signaler

– Vi må gjøre noe for å beholde grenda, formante Fossum da han åpnet møtet.

At lokalbutikken er viktig for bygda, har folk på Gjøra tatt innover seg.

– Tilbakemeldingene fra møtet var fantastisk gode. Jeg er overrasket over at vi har fått så entydige signaler. Dette er noe folk på Gjøra vil være med på, sier Fossum.

Så langt har to interessenter meldt seg for å drive den nye butikken. Den ene er Odd Inge Sliper som driver Joker på Lønset.

– Jeg vurderer muligheten for å drive på Gjøra, sier Sliper.

Grenseland

Butikken på Lønset ligger på en omsetning på om lag 3,5 millioner kroner og det er i grenseland av lønnsom drift. Butikken på Gjøra er i samme situasjon.

– En kan kanskje spørre seg hvorfor jeg vil drive to slike butikker. Men jeg har en tanke om å kunne øke omsetningen på begge steder, og at samdriftsfordeler kan være med på å gjøre begge butikkene lønnsomme, sier Sliper.

Han presiserer at det er tidlig i løpet.

– Så langt har jeg bare vist min interesse. Det er ikke noe sikkert at det blir meg som driver butikken på Gjøra, sier han.