VOLL: Egentlig skulle de øve i Hoelsmoen bedehus, mens så er det Kulturvukku i Rennebu, og da er det klart at også Rennebu Barnegospel måtte ut til publikum. Det gjorde de så riktig det sang. Vel 30 tilhørere og 20 sangere hadde fått plass i fellesrommet i omsorgsboligen Staure på Voll. Noen flere tilhørere hadde det kanskje vært plass til, men oppslutningen var absolutt stor nok til at arrangementet tålte betegnelsen «intimkonsert». Det ble med andre ord en konsert som varmet på mer enn ett vis. Det ligger mye flott sangerglede i det unge koret som også røpet at soliststemmene er der. Det kristne barne- og ungdomsmiljøet i Rennebu har gjennom tida fostret mange sært gode sangere, som for eksempel Heidi Skjerve og Jorunn Lovise Husan, og det skal ikke forundre om flere vil følge. Også sangmaterialet har mye positiv energi i seg, og selv om bildet er litt utradisjonelt, lå det mye forkynnelse i sanger som «Alle mann på dekk for Jesus», «Jeg er en sprell, sprell levende gave fra Gud», og «Du er enestående».