KLØFTBRUA: Ved 10-tiden torsdag kveld fikk politiet melding om trafikkproblemer på E6 i bakkene opp fra Kløftbrua. En trailer og en buss klarte ikke å forsere seg opp bakkene på blankisen. Andre kjøretøyer måtte stoppe og dermed oppstod det - som politiet kaller - visse trafikkale problemer.

Bergingsbil ble rekvirert. E6 var kortvarig stengt mens redningen pågikk.

– Utover dette har vi ikke fått meldinger om andre problemer eller uhell på blankisen. Bilistene kjører fornuftig og avpasser hastigheten etter forholdene, sier lensmannen i Oppdal.