Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) og SpareBank 1 SMN har inngått intensjonsavtale om strategisk samarbeid.

– Med denne avtalen ønsker vi å styrke vårt arbeid for våre medlemmer. Sammen med SpareBank 1 SMN blir vi i stand til å gi medlemmene et enda bedre tilbud, sier direktør Tor Holm i TOBB i en pressemelding.

SpareBank 1 SMN har vært hovedbankforbindelsen i TOBB i over 20 år. Nå utvider partnerne samarbeidet. Første steg gjelder boligmegling. TOBB avvikler meglervirksomheten i Garanti. Seks ansatte blir med over til EiendomsMegler 1 Midt-Norge, hvor SpareBank 1 SMN er hovedaksjonær.

Med tidligere Garanti på laget øker EiendomsMegler 1 sin markedsandel i Trondheim fra 27 til 33 prosent.

– Dette er noe vi har ønsket oss lenge, og det er storartet at vi nå synes å komme i mål. Dette samarbeidet vil styrke både EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SMN, sier administrerende direktør Kjetil Reinsberg i EiendomsMegler 1.

SMN blir den anbefalte banken for TOBBs medlemmer, og overtar posisjonen etter Handelsbanken.

– Vi ser også muligheter for å få til et spennende samarbeid innen forvaltning og nybygging. TOBB er en betydelig aktør på disse områdene, sier Reinsberg.

Intensjonen er at også andre deler av SpareBank 1 SMN-konsernet blir en integrert del av samarbeidet med TOBB. Partnere forhandler videre frem mot endelig avtale innen medio februar 2009.