BERKÅK: Han har snart besøkt alle fylkets kommuner, fra sykkelsetet. Lørdag stod Rennebu for tur, før han mandag avslutter Tour de Jorodd med besøk i Oppdal, Meldal og tilslutt hjemkommunen Orkdal.

Som medlem i Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget, og leder i Stortingets Idrettslag, er det slett ikke så dumt å drive aktiv valgkamp på denne sunne måten, selv om Asphjell uttrykte bekymring over sikkerheten langs våre veier sett fra den myke trafikkants ståsted. I tillegg var han (negativt) overrasket over alle motbakkene han møtte på sin ferd, men været hadde heldigvis vist seg fram fra sin beste side i den tiden turen hadde vart.

Og det syntes; det var en solbrun politiker som kom til sine egne i Rennebu Arbeiderparti, og fikk servert frokost i Frivillighetens hus på Berkåk.

Rundt frokostbordet bidro lokale partivenner, ordfører Bjørn Rogstad og Maj Britt Svorkdal Hess fra Frivillighetssentralen med innspill om aktuelle saker, før Asphjell hastet videre til et kort besøk hos Birka. Senere på dagen deltok han på partiets roseaksjon på torget, før sykkelen igjen ble tatt i bruk, denne gang med retning Oppdal.