Trondheim: Forsvarer Arve Opdahl opplyser at en avgjørelse vil foreligge i løpet av neste uke. Ut over det ønsker han ikke å kommentere så mye rundt rettsforhandlingene som ble gjennomført i Sør-Trøndelag tingrett mandag og tirsdag denne uken.

- Det er en såpass spesiell sak at jeg ikke ønsker å kommentere noe før det foreligger en dom. Vi har bedt om at retten behandler han på mildest mulig måte, sier en ordknapp Opdahl.

Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl har samme oppfatning av saken.

- Det er en vanskelig sak på alle mulige måter.

Retten besluttet at saken skulle gå for lukkede dører, etter ønske fra forsvareren. Dette ble blant annet begrunnet i taushetsplikten til de sakkyndige.

Bistandsadvokat Erik Widerøe sier at man var nødt til å gå gjennom dette, men at det nå blir viktig å samle seg og komme seg videre.

- Det er en tragisk sak, og alle er lei seg. Det blir brutte relasjoner. Nå blir det viktig å samle seg og komme seg videre, sier han, og legger til at forhandlingene har gått greit.

Mannen var tiltalt etter straffelovens paragraf 195, annet ledd, bokstav c, som omhandler seksuelle overgrep overfor barn under ti år, og det skal ha skjedd gjentatte overgrep.

Straffelovens paragraf 195 har en strafferamme på inntil 10 år i fengsel, og minst tre års fengsel dersom den seksuelle omgangen var samleie. Ved anvendelse av annet ledd, bokstav c kan det idømmes fengsel i inntil 21 år.