Ordfører Trond Jære bekrefter at det nå er Rennebu kommune som eier og sitter med det hele og fulle ansvaret for boet etter det konkursrammede Ulsberg lastebileksport. Den formelle avklaringen kom etter at det gjennom hele sommeren vært kjørt en prosess med forhandlinger om eierforhold.

Måtte avklares

– Både eier- og ansvarsforhold måtte avklares før vi kunne overta. Nå syns jeg at det både er avklart og tydeliggjort, sier Trond Jære som ikke vil gå nærmere inn på hvem som har vært parter i disse forhandlingene.

Han bekrefter imidlertid at det var av betydning at fristen som tidligere eier Gunnar Sandhaug hadde til å hente ut de bilene han har påberopt seg eiendomsretten til, gikk ut den 25. august.

– Det var lite vi kunne gjøre med anlegget før vi fikk formelt hånd om eiendommen, sier han.

Avgjør salg

Når kommunen nå har overtatt ansvaret, håper Jære at det med det første også vil bli en løsning med salg av anlegget. Det primære ønsket fra kommunen er at det tradisjonsrike, men forfalne verkstedet kan brukes videre til næringsformål. Han tror at det kan skje en avklaring på det spørsmålet allerede i neste uke.

– Uansett løsning, så erkjenner vi at kommunen har et samfunnsansvar for at det nå blir ryddet opp på Ulsberg, sier ordføreren.

Måtte ta tid

Mange syns at det har tatt svært lang tid å få ordnet opp i forholdene rundt Ulsberg lastebileksport. Trond Jære tror likevel ikke at det hadde vært mulig å kjøre denne saken særlig mye raskere enn det som har skjedd.

– Mange mener at forhold skal være sånn eller sånn. Offentlige lover er imidlertid slik at verken kommune, fylkeskommune eller fylkesmann giss ubegrensede muligheter for å gripe inn i private eierforhold, sier ordfører Trond Jære.

Foto: Fredrik Kosbergløkk
Foto: Fredrik Kosbergløkk