Mette og Tore Myran har tre barn som alle er aktive i alpinbakken. I de siste årene har hele familien kjøpt sesongkort. Men nå er de ikke så sikker lenger. Mette og Tore kjenner de nye kortprisene, og synes at en rabatt på 200 kroner pr. kort kjøpt før 15. november er lite når det for rabatterte kortet må betales 3100 kroner for voksne og 2400 kroner for barn. I fjor var de tilsvarende prisene 2200 kroner og 1500 kroner.

Prioriterer ungene

- Vi prioriterer ungene og kjøper heiskort til dem først. Deretter får vi vurdere om vi skal ta oss råd til å kjøpe til oss selv, sier Mette Myran.

Både hun og mannen Tore har i flere år vært ivrige brukere av alpinbakkene, og de synes det vil være synd om de nå må begrense bruken.

Summert sammen vil heiskortene til familien Myran komme seg på 13.400 kroner. Rett har heisselskapene vedtatt et øvre kostnadstak for familier på 9.500 kroner, men Mette synes taket er for høyt.

- Som oppdalinger burde vi fått bruke heisene til en rimeligere penge, sier Mette Myran.

Rekruttering

Heller ikke leder Arvid Langseth i alpingruppa i Oppdal Idrettslag er fornøyd med den nye prispolitikken i skiheisene. Som idrettsleder er han bekymret for rekrutteringen. Tidligere har alle med treningskort fått en ekstra rabatt på den såkalte oppdalrabatten. Denne rabatten har opphørt, og i år må alle aktive kjøpe sesongkort til vanlige priser. Det vil si at de aktive alpinistene må betale 3100 kroner for heiskortet hvis de kjøper det før 15. november, noe de aktive sannsynligvis gjør.

- Alpingruppa har vært i kontakt med heisselskapene for om mulig å videreføre ordningen med en ekstra rabatt til de aktive med treningskort, men så langt har vi ikke nådd fram med vårt ønske. Slik situasjonen er i øyeblikket, tror jeg heller ikke at vi får denne ekstra rabatten, sier Arvid Langseth.

Ny driv med ny eier

Men når det er sagt, vil han også si at det i år er en ny driv i skiheisene. De nye aktørene fra Wenaasgruppen virker svært seriøse og som eiere av flere skianlegg har de allerede vist sin kompetanse. Arvid Langseth tror de to heisaktørene vil samarbeide godt, og sammen få Oppdal høyere opp på alpinkartet.

- Vi må være klar over at sesongkortene koster mindre i Oppdal enn i flere av de konkurrerende alpinstedene lenger sør i landet. Slik sett er det lite å utsette på prisene i Oppdal, sier Arvid Langseth.

Billigere enn konkurrentene

Det samme vil turistsjef Heidi Steen trekke fram. Av prislistene ser hun at ordinær pris på sesongkortet er 3800 kroner i Trysil og 4090 kroner i Hemsedal. Oppdal ligger langt under disse med 3300 kroner som ordinær pris på sesongkortet.

- Markedet vil neppe reagere negativt på det nye prisnivået her i Oppdal. Vi har lavere priser enn våre konkurrenter, og vårt tilbud av bakker og nedfarter er langt bedre enn hos de fleste andre. Samlet sett burde det gi Oppdal er skikkelig løft som alpint skisted, sier Heidi Steen.

Men som innenbygdsboende og bruker av skiheisene, reagerer hun negativt på bortfallet av oppdalsrabatten og prishoppet det førte til. Til sammenligning får de innenbygdsboende i Trysil sesongkort til 1600 kroner!