Mellom 18. og 20. mai settes trafikken på Dovrebanen på pause, slik at Bane Nor kan utføre vedlikehold langs hele strekningen.

Hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim stenges fra natt til lørdag 18. mai til mandag 20. mai klokka 19:00.

– I løpet av helga skal vi blant annet bytte stikkrenner for å sørge for bedre drenering, gå over det elektriske anlegget og bytte ut sviller og skinner. Alt dette er nødvendig vedlikehold som sørger for at vi kan frakte gods og mennesker miljøvennlig langs Dovrebanen, sier Kristine Jessen, regiondirektør i Bane NOR, i en pressemelding.

Sjekk nettsidene

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke toget kjøre som vanlig. Derfor blir det buss-for-tog på Dovrebanen i pinsen. For detaljer om alternativ transport, se togselskapenes apper eller hjemmesider for mer informasjon.

– Vi har respekt for alle som mister togtilbudet i disse dagene, og vi tenker også på naboene som opplever støy fra vårt vedlikehold. I det lange løp sparer vi de reisende for flere små arbeidsperioder, og naboer for flere helger med støy og uro. Ikke minst koster det mindre for fellesskapet når jernbanen utnytter tider og effektiviserer jobben, sier regiondirektør Kristine Jessen.

Her skal det jobbes i Midt-Norge:

  • Dovre - Dombås: 720 m skinnebytte.

  • Kongsvoll - Oppdal: Tunnelsikring

  • Fagerhaug – Ulsberg: Stikkrennebytter

  • Garli: Arbeid med sporveksel

  • Soknedal – Støren: Arbeid med kontaktledning

  • Støren stasjon: Vedlikehold av sporveksel

  • Støren – Hovin: Svillebytter

  • Lundamo – Melhus: Svillebytter, rutinemessige kontroller, arbeid med det elektriske anlegget.

Gjenåpner mandag

Mandag gjenåpner Dovrebanen etter at Randklev bru i Ringebu kollapset i Lågen i august. Siden da har det vært tre rene togavganger og en tog/buss-avgang.

Til uka blir det igjen seks avganger hver vei og nattog som før ekstremværet slo ut Dovrebanen.