Har tapt 25.000 på flasketyveri, nå setter de ut vakter

Hvert år får hjelpekorpset inn mange tusen kroner gjennom flaskeinnsamling. Nå er de gjentatte ganger blitt utsatt for tyveri fra sine flaskekontainere. Foto: Rennebu Røde Kors Hjelpekorps