Alle utbyggere må ha flomsikring til nybrua er på plass

Ordfører Geir Arild Espnes og og partifelle og leder i hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt, på befaring ved Ålmabrua i 2019.