Håper på kjappere bygging av ny Ålmabru

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) og partifelle og leder i hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt, på befaring ved Ålmabrua i 2019. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv