– Vi må være så tøffe, si imot og irettesette

foto