Sauebønder reagerer sterkt på kutt i rovdyrerstatninger: – Ran og tyveri!